Vanaf augustus 2019 heeft het Convent van Kerken Rotterdam een nieuwe website.