ANBI-gegevens

Stichting Activiteiten Convent van Kerken Rotterdam

De aanvraag voor een ANBI status is ingediend in het kader van de organisatie van het Laurentiusdiner. Daarover leest u hier meer: www.laurentiusdag.nl. Als deze is toegekend, is een gift aan de ‘Stichting Activiteiten Convent van Kerken Rotterdam’, eenmalig of periodiek, mogelijk aftrekbaar van de belasting. Ook is het Convent dan als ANBI vrijgesteld van erf- of schenkbelasting.

Laurentiusdag 2019

De Laurentiusdag komt er weer aan. Bekijk de impressie van de vorige keer of meld u aan als vrijwilliger.
5 oktober 2019

Algemene informatie 

RSIN nummer: 812231764
Rekeningnummer voor giften Laurentiusdag: NL 93 INGB 0006 7187 00
IBAN-nummer Convent van Kerken: NL 48 INGB 0000 5506 98
Kamer van Koophandel: 24347325
Postadres: Hang 7, 3011 GG Rotterdam

Download hieronder de relevante documenten:

Copyright 2020 © All rights Reserved. Website door Verdieper